Pasalio profesinių sąjungų federacijos 16-tasis kongresas – Lietuvos dalyvių įspūdžiai
 
2011 m. birželio 21 d.
 

Š.m. balandžio 6-10 dienomis Graikijos sostinėje Atėnuose (beje pačioje aktyviausioje protestų, pilietiškumo prasme Europos sostinėje) vyko 16-tasis Pasaulinės profsąjungų federacijos (WFTU) kongresas.   WFTU – tai 110 šalių dalyvių, 72 mln. narių vienijanti organizacija, veikianti 200 nacionalinių bei šakinių profsąjungų.

SAMPRO šiame Kongrese dalyvavo kaip svečiai (stebėtojai), nes nesame šios  Pasaulinės organizacijos nariai.

Pirmi žingsniai po Atėnus nustebino WFTU 16 Kongreso plakatų gausa miesto gatvėse, kas bylojo, jog esame svarbaus pasaulinio įvykio dalyviais. Sužavėjo renginio mastas (sklandi organizacija), masiška studentų-savanorių pagalba,  užtikrinant virš 800 Kongreso dalyvių saugumą.

Kongreso atidarymas vyko didžiausiame Atėnų stadione, kur susirinko apie 15 tūkst. žiūrovų, kurie ovacijomis, skenduolėmis, revoliucinėmis dainomis pasitiko Kongreso dalyvius. Jautėmės masinio protestinio judėjimo dalimi.

WFTU 16 Kongreso šūkis: “Prieš kapitalo barbariškumą, už pasaulį be eksploatacijos“.

Keturias  dienas įvairių šalių delegatų atstovai dalinosi patirtimi, kaip veikia jų profsąjungos agresyvaus imperializmo laikotarpiu, su kokiais sunkumais susiduriama plintančios neoliberalios, antidarbininkiškos  politikos akivaizdoje.

Delegatų pranešimuose, teiktuose apžvalgose buvo daug bendro: šių dienų problemos- augančio nedarbo, dirbančiųjų realių pajamų mažėjimo, socialinių išlaidų karpymo, pensinio amžiaus didinimo – tai problemos, kurios peržengė „nacionalinių“ problemų ribas ir spręsti jas reikėtų suvienijus bendras pastangas. Kapitalas, kaip visada, sunkmečio naštą įvairiais būdais užkrauna darbininkų klasei, tam tarnauja ir įvairūs kariniai scenarijai Irake, Irane, Sirijoje, Palestinoje, Šiarės Afrikoje. Be darbininkų judėjimo, nekeičiant jėgų santykio, vargu ar bus galima sustabdyti  kraujo liejimą ir dar žiauresnių, negu šiandieną vykstančių „ribotų“ karų grėsmes.

Vargu ar liko abejingų tokiai statistikai:

-1 mlrd. badaujančių pasaulyje (JTO duomenimis);

-20,7% procentus pasiekė nedarbas tarp jaunimo iki 24 metų;

-daugiau kaip 100 mln. per pastaruosius metus papildė skurstančių gretas; bado problemos palietė ne tik „trečiojo pasaulio“ šalis;

-17 mln. JAV vaikų gyvena šeimose, kurios neišgali užtikrinti kasdienio maitinimo;

- daugelyje Afrikos šalių vidutinis gyvenimo amžius nesiekia 50 metų ir t.t.

Visa tai šalia augančio milijardierių skaičiaus, turtingiausiųjų pajamų augimo, prabangos prekių rinkos klestėjimo.

Ar įmanomas kapitalo ir darbininkų interesų derinimas?

WFTU pasisako, kad NE. Kritikuojant „geltonąsias profsąjungas“, WFTU neigia kompromisą, nes būtent kapitalas atakuoja darbininkų teises, sukelia ekonominės krizės padarinius, kurie įtakoja darbininkų klasės gyvenimo lygio ir kokybės smukimą, ir be rimtos atsvaros ir kovos pusiausvyra neįmanoma.

Atėnuose buvo priimtas SUSITARIMAS, kuriame atsispindėjo WFTU pozicijos  į veiklos kryptis: nedarbo ir darbo santykių, socialinio draudimo, valstybinio sektoriaus privatizavimo, švietimo ir  sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos srityse.

WFTU 16 Kongresas pasisakė už vieningas, „gyvas“ – aktyviai veikiančias -  profsąjungas, pertvarkomas vengiant biurokratijos, priimant sveiką kritiką, veikiančias demokratiniais pagrindais.

Kaip bet kuri kelionė, ši praturtino mus naujom pažintim. Tai buvo nuostabi komanda iš Sankt-Peterburgo, kaimyninės Latvijos , Ukrainos. O taip pat Gruzijos, Libano, Suomijos, Bulgarijos ir kt. 

Žvelgiant kritiškai į WFTU – tai vis dar kraštutinio radikalumo organizacija, neatsisakiusi kartais pasenusios mąstymo logikos, vengianti komunizmo nusikaltimų temų. Tik įvykus šiems mąstysenos pasikeitimams, jos aktyvumas ir principingumas gali būti prasmingas.

Esame be galo dėkingi WFTU už suteiktas naujas galimybes bendrauti ir bendradarbiauti.

Kongreso akimirkos nuotraukose: čia.

 
 
Visos temos
Kraunama...
Svarbu