Profesinės sąjungos pasiekimas – trylikos tūkstančių litų kompensacija
 
2010 m. lapkričio 26 d.
 

„Pegaso“ knygyno konsultantė Ugnė pasinaudojo Samdomų darbuotojų profesinės sąjungos (SAMPRO) pagalba ir išsikovojo pagal įstatymą jai priklausančią aštuonių mėnesių darbo užmokesčių dydžio kompensaciją, t.y. daugiau nei tryliką tūkstančių litų.

Konkurencijos tarybai priėmus nutarimą leisti UAB „Alma Littera“ įsigyti 100 proc. UAB „Baltų lankų“ knygynas akcijų, knygyno „Pegasas“ darbuotojams šių metų vasarą buvo pateikti sutikimo pereiti dirbti į Baltų lankų knygynus raštai. Perėjimas „Pegaso“ knygyno darbuotojams nebuvo naudingas dėl mažesnių Baltų lankų knygyne mokamų atlyginimų. Ugnė, remiama SAMPRO pirmininkės Irinos Judinos, nesutiko su UAB „Alma Littera“ siūlomomis sąlygomis pereiti dirbti į Baltų lankų knygyną ir išsikovojo pagal įstatymą jai priklausančią išeitinę kompensaciją. „

Apgynusi savo teises mergina nepaliko buvusių kolegų likimo labui ir šių metų lapkričio 9 d. buvo įregistruota „Pegaso profesinė sąjunga“, kurios pirmininke tapo pati Ugnė. „Kovoti už savo teises nereikia didelės drąsos. Niekas manim netikėjo, kad galima susitarti dėl palankių išėjimo sąlygų ne tik įmonei, bet ir darbuotojams. Aš buvau ne viena, man padėjo SAMPRO, todėl dabar noriu padėti ir kitiems“, – sako Ugnė. Šiuo metu „Pegaso profesinė sąjunga“ vienyja daugiau kaip dvidešimt darbuotojų iš Baltų lankų knygynų. Pirmininkė teigia, jog pradžia buvo sunki, tačiau džiaugiasi, jog darbuotojai buriasi ir stengiasi kovoti už geresnes darbo sąlygas kartu. „Turime dėl ko tartis su vadovais, nes šiuo metu jie bando įvesti ne visai palankią suminės darbo apskaitos sistemą, tačiau mes tikime, jog mums pavyks rasti abiems pusėms naudingą sprendimą“,– teigia „Pegaso profesinės sajungos“ pirmininkė.

SAPMRO pirmininkė Irina Judina džiaugiasi, jog Lietuvoje vis daugiau atsiranda tokių žmonių, kaip Ugnė. „Tikimės, kad įmonėje įkurta profsąjunga taps tikru partneriu darbo santykiuose su darbdaviu, nes kol kas daugumoje įmonių darbdavio sprendimai priimami vienašališkai, o darbuotojai verčiami sutikti su vykdomais pertvarkymais. Nežinodami savo teisių ir neturėdami atstovavimo, jie gali tik sutikti su naujomis sąlygomis, o nesutikus savo noru be jokių kompensacijų ieškotis „kur geriau“. Džiugu, jog Ugnės atveju mums pavyko susitarti su UAB „Alma Littera“ vadovybe, kurie pateisino savo, kaip socialiai atsakingos įmonės vardą“, – sako SAMPRO pirmininkė Irina.

SAMPRO yra didžiausių prekybos tinklų, taip pat kitų prekybos ir paslaugų įmonių darbuotojus vienijanti profesinė sąjunga, įsteigta 2009 metais.

Šaltinis: 15min.ltLAPKRIČIO 20 D.

Mitingas prieš grobuoniškas šilumos kainas!

Už veiksmingą savivaldą!


Situacija: Sąskaitos už centrinį šildymą Lietuvoje siekia 80—90 proc. nuo minimalios algos dydžio; 690 tūkst. šalies gyventojų gyvena žemiau skurdo rizikos ribos.

Mitingo tikslas: Išreikšti gyventojų pasipiktinimą šilumą tiekiančių monopolijų diktatu bei joms pataikaujančių politikų elgsena; pareikalauti Vyriausybės ir esamų ir būsimų savivaldybių tarybų skubiai spręsti šildymo kainų problemą remiantis Ukmergės ir Prienų patirtimi.

Mitingo dalyviai: Politinės partijos, profesinės sąjungos, neformalūs jaunimo ir įvairių subkultūrų atstovai, toleranciją ir žmogaus teises ginančios organizacijos, žalieji, vartotojų gynimo organizacijos, nepartiniai politiniai judėjimai ir visi kiti aktyvūs gyventojai.

Nepageidaujami dalyviai: Fašistuojantys skustagalviai ir „violetinės minios“ aktyvistai.

Vieta: Vilnius, V. Kudirkos aikštė prie LR Vyriausybės.

Laikas: 2010 m. lapkričio 20 d., šeštadienis, 13:00 val.

Informacija tel.: 8 634 21034, 8 686 27469.

 
 
Visos temos
Kraunama...
Svarbu