Dėl Lietuvos ir Rusijos nepolitinio bendradarbiavimo
 
2010 m. lapkričio 16 d.
 

2010 m. lapkričio 13 d. Lietuvos ir Rusijos profsąjungų veikėjai, politikai ir ekspertai susitiko Vilniuje.
 
Rusijai atstovavo Rusijos nepriklausomų profsąjungų federacijos (RNPF) pirmininko pavaduotojas Davidas Krištalis, Darbo ir socialinių santykių akademijos rektorius, istorijos mokslų daktaras profesorius Eugenijus Kožokinas, Darbo ekonomikos ir personalo valdymo katedros vedėja, politinių mokslų daktarė profesorė Jekaterina Samrailova, RNPF tarptautinio bendradarbiavimo departamento grupės vadovė Jelena Darmenko.

Lietuvai diskusijoje atstovavo žymus socialinės politikos ekspertas, ekonomistas, socialinių mokslų dr., profesorius Romas Lazutka, Lietuvos Seimo narys Algirdas Sysas, Lietuvos nacionalinių profsąjunginių centrų lyderiai Artūras Černiauskas, Aldona Jašinskienė, SAMPRO profsąjungos pirmininkė Irina Judina, DEMOS kritinės minties instituto direktorius Andrius Bielskis, Socialinių investicijų valdymo centro ekspertas Tomas Tomilinas.

Susitikimą inicijavo Socialinių investicijų valdymo centras (Vilnius) ir Darbo ir socialinių santykių Akademija (Maskva). Techninį rėmimą suteikė turistinė kompanija Litva Travel ir prekybos tinklų profesinė sąjunga SAMPRO.

Pirmą sykį tokiame formate buvo lyginama Rusijos ir Lietuvos socialinė politiką, ypatingai išsamiai buvo analizuojamos socialinio aprūpinimo problemos. Susitikimo dalyviai galėjo išreikšti savo pozicijas ir pasikeisti nuomonėmis dėl pensijinio aprūpinimo, socialinio draudimo ir mokesčių sistemų vystymosi.

Profsąjungų atstovai ir abiejų šalių ekspertai, analizavę daugumos Europos šalių mokesčių sistemas, palaikė bendrą nuomonę dėl pajamų mokesčio tarifo diferencijavimo būtinumo tiek Lietuvoje, tiek Rusijoje.

Draugiškos diskusijos eigoje kalbėta apie profsąjungų vaidmens stiprinimą socialinėje politikoje, vykdant reformas, kurių tikslas yra užimtumo skatinimas, darbo sąlygų gerinimas, pensijinės sistemos tobulinimas, esant susiklosčiusioms demografinėms ir ekonominėms sąlygoms.

Apsikeitimas praktinės profsąjunginės veiklos patirtimi organizacijose leido šalims suformuluoti pagrindines profsąjunginės veiklos kryptis kaip svarbiausias pilietinės visuomenės komponentes, iškelti profsąjungų narystės plėtros uždavinius, ypač naujuose ekonomikos sekto-riuose.

Rusijos atstovai papasakojo apie veiklos perspektyvas darbo migrantų tarpe, Lietuvos profsąjungų lyderiai – apie tai, kas yra daroma Lietuvos piliečių, dirbančių užsienyje, labui. Šalys taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad migracijos problema, tame tarpe ir „protų nutekėjimo“, yra bendra tiek Lietuvai, tiek Rusijai.

Susitikimo metu buvo pažymėta, kad vykdant subalansuotą politiką, pagrįstą lygiom galimybėm ir reikalavimais vietiniams ir atvykusiems samdomiems darbuotojams, profsąjungos gali reikšmingai padėti įveikti rasizmo ir ksenofobijos problemas visuomenėje.

Buvo pritarta, kad dialogas dėl įvairių socialinių ir ekonominių klausimų taptų nuolatiniu, ateityje plėtojant verslo atstovų dalyvavimą.

Kitame posėdyje, kurį numatyta surengti Rusijoje, numatoma apsvarstyti bendradarbiavimo klausimus švietimo, įskaitant profsąjungų darbuotojų mokymą, turizmo plėtros, ekonomikos mokslo srityse.

 
 
Visos temos
Kraunama...
Svarbu