Valdžia ir darbdaviai rado kompromisą dėl mano ir tavo likimo. Ar sutinki pasiduoti?
 
2010 m. gegužės 24 d.
 

Visi, kurie neabejingi sunkiai dirbančių žmonių likimui, kviečiami į „Naujosios kairės 95” (NK95) diskusiją Laisvajame universitete (LUNI) „Valdžia ir darbdaviai rado kompromisą dėl mano ir tavo likimo”, kuri vyks gegužės 27 d., ketvirtadienį, 18:00 val., „Baltų dramblių" kavinės kiemelyje, Vilniaus g. 41, Vilniuje.

Lietuvos Seimas peržengė pavojingą ribą. Daugybę laiko, ištisas plenarinių posėdžių dienas skirdami D. Kedžio dukros likimo vingių aptarimui, praeitą savaitę mūsų parlamentarai nusprendė skubos tvarka įgyvendinti vieną radikaliausių reformų – Darbo kodekso liberalizavimą. Lemiamą įtaką visam socialiniam gyvenimui turėsiantis įstatymas Seime bus svarstomas daug skubiau nei, pavyzdžiui, klouno Valinsko blevyzgų problema.

Jei mes visi tylėsime ir lauksime kas bus – Darbo kodekse atsiras 129‘ straipsnis, kuris sugriaus visas civilizuotų darbo santykių tradicijas, susiklosčiusias Lietuvoje nuo nepriklausomybės bei įstojimo į ES pradžios. Darbdavys galės be jokių motyvų išmesti žmogų iš darbo kaip nereikalingą šiukšlę, o valstybė rems tokį žingsnį, apsimesdama, kad taip Lietuva greičiau išeis iš krizės. Žmogus, išdirbęs mažiau nei 3 metus įmonėje, negaus jokios dvigubos kompensacijos, apie kurią saldžiai meluoja įstatymą kūrę politikai.

Diskusijoje pasisakys Samdomų darbuotojų profesinės sąjungos (SAMPRO) pirmininkė Irina Judina, kuri paragins šį kartą neleisti Seimui aklai remtis „laisvarinkininkų“ patarimais ir „išparceliuoti“ Darbo kodeksą. Visi dalyviai bus raginami prisidėti prie šios profsąjungos veiklos, kad ji taptų stipriausia eilinius darbuotojus vienijančia jėga, kylančia iš apačių. Irina Judina atstovaus tą nuomonę, kad dabartinės profsąjungos gali atgauti savo įtaką ir realiais veiksmais priversti demokratiją veikti.

Diskusijoje taip pat pasisakys Evaldas Balčiūnas, kuris mano, kad dabartinės profsąjungos yra beviltiškos, t.y. išlaikomos valstybės, jos pasisako už itin nuosaikias reformas ir draugišką socialinį dialogą, peraugantį į atvirą kolaboravimą su valdžia ir darbdaviais. Tokios profsąjungos šiandien merdėja. Tokia būklė tęsiasi jau kelioliką metų. Jei pradžioje buvo galima guostis, kad tai laikini nesklandumai, susiję su perėjimu iš vienos sistemos į kitą, tai dabar šios iliuzijos jau nebešildo - procesas užsitęsė aiškiai per ilgai. Anot E. Balčiūno, atėjo laikas pasukti kita kryptimi. Išeitį galėtų pasiūlyti kovingos profesinės organizacijos, pasitelkusios revoliucinę strategiją ir taktiką. „Laikas grįžti į klasių kovos pozicijas, o reformizmą mest šiukšlynan“, – mano E. Balčiūnas.

 
 
Visos temos
Kraunama...
Svarbu