Kreipimąsis į Seimo narius dėl Darbo kodekso įsigaliojimo atidėjimo
 
2016 m. gruodžio 12 d.
 

Kviečiame visas profsąjungas ir darbuotojus palaikyti šį kreipimąsi.

Gerbiami Seimo nariai,
š.m. gruodžio 13 d. turėsite priimti labai svarbų sprendimą, nulemsiantį tolimesnę darbo santykių raidą Lietuvoje.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad:

1. Darbo kodeksas kaip viena taip vadinamo socialinio modelio sudedamųjų dalių buvo priimtas ignoruojant socialinių partnerių susitarimus ir Prezidentės veto, t.y. sprendimo priėmimą lėmė aukščiausio lygmens valdžios galia, o ne derybų būdų rastas kompromisas. Su partneriais nesuderinto įstatymo  priėmimas ilgainiui užkerta kelią pasitikėjimui ir skaldo visuomenę, daro socialinį dialogą neįmanomu; 

2. Pakeista Darbo kodekso koncepcija dirbtinai išlyginus darbuotojo ir darbdavio galią. Prielaida, kad darbdavys ir darbuotojas yra  lygiavertės darbo santykių šalys, neatitinka realios darbo santykių būklės;  darbdavys diktuoja darbo sutarties sąlygas, atlyginimo dydį,  darbuotojo laisvė atsisakyti darbdavio primestų taisyklių ribojama įsipareigojimais sau, savo šeimai, vaikams;  profsąjungos ne kartą akcentavo šį faktą.

Modelis, paremtas klaidingomis prielaidomis neišvengiamai neduos laukiamo rezultato. Su didele tikimybe galima prognozuoti, kad net ir sumažėjus suvaržymų verslui, nei darbo vietų, nei investicijų nepadaugės.

3. Deklaruotas teiginys, kad darbuotojas privalo dirbti darbdavio naudai pastato dirbantį į išnaudojamojo žmogaus poziciją, kartu su menku atlygiu už darbą tai dar labiau skatins darbuotojus ieškotis darbo už  Lietuvos ribų;

4. Per pastaruosius metus samdomi darbuotojai, nepaisant minimalios algos kėlimo, netenka realiųjų pajamų dėl didėjančių paslaugų bei prekių kainų. Rezultatas - grėsmingi emigracijos mastai. Be pakeitimų priimtas ir įsigaliojęs Darbo kodeksas  dar labiau gali paskatinti negrįžtamą emigraciją. Atsakingas Seimas turi priimti  įstatymus, kurie spręstų problemas, o nekomplikuotų esamų ir nekurtų naujų;

5. Įstatymo įsigaliojimo nukėlimas pusei metų turėtų paskatinti abi darbo santykių šalis ieškoti  susitarimo. Net ir krizės laikotarpiais darbuotojams  rūpėjo ne tik algos didinimas,  žmoniškas, pagarbus požiūris į darbuotoją, kuris, net nepastebėjome kaip ir kada, tapo ištekliu bei resursu. Pradėkime nuo to, kad darbuotojas yra žmogus, ir santykius kurkime ne kaip verslo ir resurso, o kaip verslą sukurusio asmens ir darbuotojo.

6. Darbuotojų atstovų laisvos ir nepriklausomos veiklos deklaravimas pagal naująjį Darbo kodeksą tėra deklaracija. Akivaizdu, kad svarbiausių atstovavimo funkcijų perdavimas darbdavių inicijuotoms darbo taryboms, yra ne kas kitą, kaip darbdaviams naudingo kontrolės mechanizmo įtvirtinimas, laisvų profesinių sąjungų veiklos ribojimas.

7. Lietuvos piliečiai  neigiamai įvertino naują darbo santykius reguliuojantį įstatymą. Manome, kad buvusios socialdemokratų valdžios priimtas naujas Darbo kodeksas buvo viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko už juos nebalsavo žmonės ir buvo pralaimėti Seimo rinkimai. Siūlome nekartoti buvusios socialdemokratų valdžios klaidų.
Raginame Jus balsuoti už  Darbo kodekso įsigaliojimo atidėjimą iki  2017 m liepos 1 d.

Informuojame Jus, kad šis Kreipimasis bus paskelbtas viešai, o apie Seimo narių balsavimo dėl Darbo Kodekso įsigaliojimo atidėjimo rezultatus informuosime darbuotojus ir visuomenę.


Samdomų darbuotojų profsąjungos pirmininkė
Irina Judina,
Gediminas Gemskis, visuomenininkas

 
 
Visos temos
Kraunama...
Svarbu