Gegužės 1 d. - Tarptautinė darbo diena
 
2016 m. balandžio 29 d.
 

Lietuvoje XXI amžiaus pradžia bus pažymėta kryptingu darbo santykių stūmimu į XIX a. Liberalų kraštutinės „laisvosios rinkos“ dvasioje parengtą naujojo darbo kodekso projektą  ne tik sunku pavadinti „civilizuotu“ ar „šiuolaikišku“, bet, akivaizdu, jog jis kertasi su Lietuvos nacionaliniais interesais, nes paskatins darbingo amžiaus gyventojų emigraciją. Tokia prognozė grįsta dar 2010 m. atliktu masinės emigracijos tyrimu, kuris parodė, jog pagrindinės jos priežastys  buvo problemos su darbdaviais bei darbuotojų neužtikrintumas dėl ateities savo darbo vietose.

Mes, asociacija „Nacionalinis Interesas“, prekybos centrų darbuotojų, transporto ir kt.profsąjungų  aktyvistai ir visuomenininkai, pareiškiame, kad Lietuvos visuomenės stabilumą ir mūsų šalies progresą gali užtikrinti tik civilizuoti darbo santykiai, paremti abipuse darbuotojų ir darbdavių nauda; tikrą šalies saugumą užtikrina tik socialiai orientuotos valstybės modelio diegimas;  tik viešojo sektoriaus išsaugojimas ir tolesnė plėtra suteikia galimybę valstybei tinkamai dalyvauti savo pačios ūkyje ir neleisti nusiristi iki „laisvosios rinkos“ džiunglių įstatymų.

Esame solidarūs su visos Europos dirbančiaisiais, kurie aktyviai kelia savo darbo vietų išsaugojimo klausimą. Gamybos perkėlimas į trečiąsias valstybes ir nelegali migracija į ES vis labiau kelia grėsmę europiečių darbo vietoms.[A1]  Visa tai vyksta tylint ES valdžiai, kuri yra neoliberalų rankose. Nepaisant skirtumų tarp šalių, prancūzų, vokiečių ar italų dirbantieji taip pat jaučiasi diskriminuojami savo šalyse.

Gegužės 1-oji liberaliosios pakraipos politikų nuolatos priskiriama prie „netinkamų“ istorinių datų. Būtent taip bandoma piliečių akyse ištrinti tikrą jos prasmę – dirbančiųjų solidarumo kovojant už savo teises. Taip pat atsiranda ir tokių politikų, kurie siūlo šią datą „švęsti“. Tačiau kokia gali būti šventė, jei tų pačių politikų dėka Lietuvoje darbo santykiai grįžta į XIX a. būklę? Priminsime, kad šioji diena pradėta minėti po to, kai 1886 m. gegužės 1-ą Čikagos miesto policija malšino darbininkų demonstraciją, kurios metu darbininkai reikalavo sutrumpinti darbo laiką iki 8 valandų per dieną. Malšinant demonstraciją neapsieita be aukų.

Kviečiame paminėti Gegužės 1-ąją ir prisijungti prie tų, kas  supranta civilizuotų darbo santykių svarbą, kas mato siektiną kelią į priekį socialiai teisingoje ir nepriklausomoje Lietuvoje.

"Už civilizuotus darbo santykius - už socialiai orientuotą valstybę" „Už viešojo sektoriaus išsaugojimą ir plėtrą“

Renginys atviras; sveikintina lietuviška simbolika, renginio temą ir dvasią atitinkantys plakatai. Kitokios vaizdinės medžiagos naudojimas galimas tik iš anksto suderinus su organizatoriais. Norinčius pasisakyti prašome susisiekti su organizatoriais 3 dienos iki renginio pradžios.


Renginys vyks V. Kudirkos a. Vilniuje.
Renginio pradžia - 13.00

 
 
Visos temos
Kraunama...
Svarbu