"Liaudės Kontrolė" : Prekybos centruose tinkamai neužtikrinamas nei pirkėjų nei darbuotojų saugumas
 
 

Kai prieš metus buvo sumanytas vartotojų savišvietos ir savisaugos  projektas „Liaudies Kontrolė“ , buvo planuojama, kad jis apims vien maisto saugos ir prekių kokybės klausimą. Tačiau gyvenimas jau įnešė savo pataisų. Pasirodo, kad mūsų piliečiai yra kur kas aktyvesni ir jiems rūpi ne vien jų pirkinių krepšelio turinys. Štai ir šiandien pateikiame jums straipsnį, kuris yra įkvėptas „Liaudies Kontrolės“ projekto bičiulių, be to, jame yra ir paties negerovę užfiksavusio piliečio komentaras, kuris, mano supratimu, atveria kur kas platesnę diskusiją.

Istorija prasidėjo tuomet , kai į „Liaudies Kontrolės“ pranešimo dėžutę socialiniame tinkle buvo atsiųstos nuotraukos, parodančios kaip vienoje iš stambiam prekybos tinklui priklausančių parduotuvių atrodo patalpos prie pat išėjimo, kuris ne tik naudojamas prekėms pakrauti-iškrauti, bet ir skirtas darbuotojams patekti į darbą, o gaisro atveju pro jį taip pat turėtų būti evakuojami pirkėjai.

Sakytumėte anokia čia problema, kuriai vertėtų skirti dėmesį nacionaliniu mastu? Ir iš tiesų panašūs, o kai kur ir dar baisesni vaizdai yra kasdieniški šimtus klientų per dieną aptarnaujančiose parduotuvėse. Na, tikrai gaisrai įvyksta labai retai, kaip ir retai kada nukrenta lubos ar tuo labiau stogai. Todėl visiškai įprastai, net nenurodydami nei kur tai vyksta, nei kokio tinklo parduotuvė šiame vaizde, publikavome nuotraukas „Liaudies Kontrolės“ paskyroje idant tiesiog būtų pašalinta problema. Tačiau šioji kasdienė „smulkmena“ netikėtai išaugo į rimtą polemiką kur kas platesniu klausimu.

Po prekybos tinklo  atstovo atsakymo – dar daugiau klausimų

Nors kaip ir minėta aukščiau nei tinklo, nei parduotuvės informacijoje neminėjome, atsakymas „Liaudies Kontrolės“ puslapyje atsirado. Ir tai nors ir yra savaime džiugus faktas, tačiau jo turinys akivaizdžiai neatitiko mūsų turimos informacijos.

Štai čia jau iš tiesu įdomu pasidarė, ar melavo „Liaudies Kontrolės“ šaltinis, ar vis tik, švelniai tariant, „klysta“ kita pusė. Todėl siekiant pašalinti galimus neaiškumus, teko prašyti informacijos šaltinio pateikti daugiau medžiagos. Vis tik ne juokas apkaltinti pačią MAXIMĄ LT atsainiu požiūrių į darbuotojų ir klientų saugumą, ypač po visiems žinomų skaudžių įvykių.

Gavome ne tik daug daugiau vaizdų, bet ir išsamų atsakymą MAXIMA LT vadovybei, kas apskritai ten vyksta. Jį taip pat čia pateiksime.

Pirmiausia, paaiškėjo, kokius akrobatinius triukus turi atlikti darbuotojai, norintys patekti į savo darbo vietą. Na, anokia paslaptis, kad patogumai darbuotojams daugelyje įmonių nėra prioritetas, tačiau kaip atrodo „tarnybinis įėjimas“ pateiktose nuotraukose, tikrai  nustebino. Ypač liūdnai atrodo vaizdai užfiksuoti žiemos metu.

Ar tai saugi darbo aplinka? Išvadas pasidarykite patys.


„Liaudies Kontrolės“ šaltinis atsakė ne tik MAXIMAI, bet ir visam stambiajam prekybos verslui

Pavadinkime jį Aloyzu (tikrasis vardas žinomas). Jis ne tik neabejingas pilietis, bet ir ilgametis vieno tinklų darbuotojas, žinantis ydas iš vidaus, todėl jo mintys yra vertos to, kad jas perskaitytų eiliniai tinklų pirkėjai, o ypač darbuotojai, dažnai bijantys kalbėti net tuomet, kai jų teisėms ir net saugumui kyla pavojus. Laiškas publikuojamas sutrumpintas ir neredaguotas.

Vis skaitau ir skaitau "Maxima LT" atsakymą apie fotografijas dėl evakuacinio išėjimo. Skaitau ir vis negaliu atsistebėti ( nors senai reikėjo priprast ) atsakingų administracijos ( ne vien ryšiams su visuomene ) vadovų susireikšminimu ir pačios Maximos sureikšminimu iki tokio lygio, kad ignoruot tai kas akivaizdžiai matoma. Kadangi nuotraukos konkrečiai susijusios su situacija po avarijos Rygoje,tai net stebėtina,kad atsakingų Maximos darbuotojų elgesys nepasikeitė.

Mano nuomone,lygiai toks pat kaip G.Jasinsko (buv. „Maxima Latvija“ vadovas, - red. pastaba) po avarijos - neigti,mano nuomone,akivaizdžią kaltę. Na ar verta stebėtis,kai po avarijos nušalinus G.Jasinską buvo labai rūpinamasi jo būsena,savijauta ? "Amigo" ( vidinis įmonės tinklalapis)  puslapyje anas buvo nupieštas taip lyg būtų avarijos metu labiausiai nukentėjęs.

Ech,kad toks susirūpinimas būtų reiškiamas paprastais Maximos dirbančiaisiais,kurie daugumoj atvejų yra "3in1" ir didžioji dalis dirba už minimalų atlyginimą. Oi,atsiprašau,visu kokiu 20-50 litų didesniu. O juk tai pliusas ! Ypač turint omenyje,kad perdirbami viršvalandžiai už kuriuos nemokama. O jei mokama,tai kaip už paprastas valandas. Ką tas paprastas darbuotojas ? Va koks nors "vyr.",kitas dalykas. Jau nekalbu apie pamainų viršininkus. O parduotuvių direktores,alegoriškai kalbant,galima prilygint Indijos "šventosioms karvėms" - jos neliečiamos.

Visa švento Olimpo kalno hierarchija. Bet baikim alegorijas,ne apie tai kalbam,ne apie įvairius Respublikos įstatymų ir teisės aktų,tame tarpe DK,pažeidimus ( pradedant KS ir VDTT,baigiant pareigybių aprašymais,tarnybinėmis instrukcijomis ir visokiais kitokiais pastoviai ateinančiais papildomais nurodymais ). Kalbam apie administracijos ir jos asmenyje Maximos susireikšminimą ir abejingumą. Na kaip nesusireikšmins,jei nuo pirmos kiekvieno darbuotojo darbo dienos zombinamai "kalama į galvą",kad "čia Maxima !". Net viršininko adresu padarius pastabą,kad jis neteisus ar išreiškus nepasitenkinimą darbo sąlygom,krūviu,ar atlyginimu atsakoma - "čia Maxima,čia savos taisyklės !". O leiskit paklaust. Kas ta Maxima ? Valstybė valstybėje,kad galėtų įsivest savo,mano nuomone,įstatymams prieštaraujančias taisykles ? Kas ta Maxima ? Vienas iš Lietuvoje veikiančių prekybos tinklų ir viskas ! Na taip,gal didžiausias,gal daugiausiai darbuotojų turintis. Bet kokiom sąlygom darbuotojai dirba ? Galima būtų daug išvardint... Tad skaitytojams pateiksiu tik vieną faktą,kad ir netiesioginį,bet kuris atsakys į klausimą. Tur būt daugelis atkreipė į ne taip senai Maximos parduotuvėse skambėjusį skelbimą apie darbuotojų paiešką ? Tai faktas,kad Lietuvos didmiesčiuose niekas nebenori dirbti Maximoje. O ir provincijose kadrų kaita didžiulė. Ar tai kalba apie puikias darbo sąlygas,apie orų atlyginimą už darbą,apie pagarbą darbuotojui ? Savaime aišku,kad ne.

Tačiau grįžkim prie minėtų nuotraukų. Taigi,Maximos atstovas ar atstovė komentuodamas nuotraukas,mano nuomone,pasielgė kaip G.Jasinskas po avarijos Rygoje - viskas tvarkoje,Maxima nekalta. Mano nuomone,protingas firmos atstovas būtų padėkojęs už informaciją ir pažadėjęs imtis visų reikiamų priemonių trūkumams likviduoti. Ir to būtų pakakę !!! Visi būtų ploję katučių sakydami kokia šauni Maxima,kaip operatyviai reaguoja,kokia neabejinga klientams ir dabuotojams ! Deja,viskas atvirkščiai,kaip tame Maximos reklamą parodijuojančiame ir Maximą pašiepiančiame filmuke "Aš Maxima,man po...ui".

"Atsakingai pareiškiame,kad nuotraukos yra tendencingos...". O viešpatie aukštelnikas !!! Koks "atsakingumas" ! Atsakingumas būtų buvęs jei būtumėt pareiškę,kad deramai reaguosit į situaciją. Vartodamas žodį "tendencingos" komentaro autorius omenyje matyt turėjo šio žodžio reikšmes "šališkas,neobjektyvus". Kad "šališkos",tai nuotraukų autorius sutinka,nes toks ir buvo tikslas - noras,kad evakuacijos atveju nebūtų tokios situacijos. O kaltinti neobjektyvumu,tai,mano nuomone,visiškas absurdas ! "Jos neatspindi realios situacijos". Deja,nuotraukos atspindi būtent realią siutaciją duotu momentu ! O jeigu būtent tuo metu avarija ir reikia vykdyt evakuaciją ? Ar žmonėms braunantis prie išėjimo laikas stumdyt paletes ir atlaisvint praėjimą ? O gal praėjimas turi būti laisvas bet kokiu momentu ? O juk tai vienas iš dviejų evakuacijos plane numatytų evakuacijos kelių !!! Ar,grubiai šnekant,laikas kelnes mautis kai baigi apsikakint ? O su tokiu savo atsakymu,mano nuomone,Maxima apsikakino iki ausų ! Taigi,Maximos atstovo teigimas,kad "Pateikiamose nuotraukose neįžvelgiame galimų pažeidimų",mano nuomone,yra visiškas absurdas ! Tiesiog dar kartą užduosiu tą patį klausimą. O jeigu tuo metu avarija ir klientai braunasi prie evakuacinių durų ? O kas per tas paletes prasibraus,nuo rampos vienas kitam ant galvos ? Tai sakot,kad nematot pažeidimų ? Sakot,kad prekės iškraunamos "laikantis griežtų saugumo reikalavimų" ? Na o tolesni komentarai,mano nuomone,liaudiškai šnekant "makaronai ant ausų plačiąjai visuomenei". Tvirtinat,kad praėjimai nėra "aklinai užkraunami",kai tuo tarpu nuotraukos rodo ką kitą. "Prekes kraunantys ir kiti parduotuvės darbuotojai visuomet turi galimybę laisvai palikti patalpas". Apie kokią galimybę kalbate,kai nuotraukose matome ką kitą ? Kaip palikti ? Oru ? Ar griūvant stogui stumdyti paletes ? Ar šokt vienas kitam ant galvos nuo rampos ? Mano nuomone,jūs skaitytojus laikote kvailiais,kurie nemato kas yra. Kitaip,mano nuomone,neneigtumėt to kas matosi akivaizdžiai.

Tinklas kitas, problemos panašios

Kai buvo ruošiama ši medžiaga, „Liaudies Kontrolė“ gavo pranešimą iš Vilniuje, Gedimino g. 9, esančios RIMI parduotuvės. „Nukrito lubos, vanduo pilasi, - parduotuvė dirba sau ramiai". Ir tikrai, aptinkame štai tokį vaizdą. Įdėmiau pasižiūrėjus tapo aišku, kad šioji avarija toje vietoje nėra pirma. Sakysite, o kas čia tokio, juk pora plytelių ant žemės atsidūrė? Tačiau dar kartą primename, kad tai vyksta parduotuvėje dienos piko metu ir parduotuvė kuo puikiausiai dirba toliau, net neaptvėrus avarijos vietos.

Pabandėme išsiaiškinti, kas vis tik yra toji institucija, galinti pagelbėti tokiais atvejais. Statybų inspekcija nusiuntė į savivaldybę, savivaldybės Tvarkos palaikymo sk. budėtoja  nusiuntė į Darbo inspekciją, pastarojoje kažkodėl nurodė darbo ginčų (?) komisijos telefoną ir tik anoniminių pranešimų numeriu prisiskambinus patvirtino, kad tokie atvejai „iš dalies“ jų kompetencija, „nes ten dirba žmonės“. Savaime įdomu pasidarė, o kur reikia kreiptis, jei, pvz., pastato ar patalpų techninė būklė kelia rimtą susirūpinimą, tačiau tuo metu „žmones nedirba“?

Su šio klausimu kreipiausi į Vilniaus m. savivaldybę, tačiau iki šiandienos atsakymo nesulaukėme

Na, o kaip tik tuo metu, kai buvo daromos pateiktos nuotraukos, parduotuvėje dirbęs darbininkas iš kažkur atsinešė jau turimas plokštes (įdomu, ar kiekvienoje parduotuvėje laikomos plokščių atsargos?) ir ėmėsi jas dėti vietoje nuo vandens subyrėjusiųjų.


Apie projektą „Liaudies Kontrolė“

„Liaudies Kontrolė“ ( https://www.facebook.com/liaudies.kontrole ), tai vartotojų savišvietos ir savisaugos tinklas, skirtas „iš apačios“ stebėti ir fiksuoti negeroves prekybos, gamybos ir viešo sektoriaus įmonėse ir organizacijose siekiant viešumu kovoti su pažeidimais. Taip pat „Liaudės Kontrolė“ informuoja apie pavojingas prekes.

Be virtualios „Liaudies Kontrolės“ veiklos buriama ir gyvai veikianti monitoringo grupė. Šiuo metu turime savanorių Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Plungėje.

Norintieji prisijungti prie „LK“ veiklos ar turintieji įdomios informacijos rašykite pilietines.iniciatyvos@gmail.com  Informacijos šaltinių anonimiškumą garantuojame.

LK info 2014 07 17

                
    


    
  

 

 
 
Visos temos
Kraunama...
Svarbu