Nei dalininkams, nei šalims donorėms nerūpi, kas vyksta
 
2014 m. birželio 01 d.
 

Gegužės 29 d. Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančio baltarusiškojo Europos humanitarinio universiteto (EHU) senato ir profesinės sąjungos atstovai Andrej Rolionok, Konstantin Tkačiov ir Samdomų darbuotojų profesinės sąjungos (SAMPRO) pirmininkė Irina Judina susitiko su LR akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriumi dr. Vigilijumi Sadausku dėl universiteto administracijos ir Valdančiosios tarybos veiksmų.

Daugiau nei valandą trukusiame pokalbyje universiteto atstovai dalijosi informacija apie padėtį įstaigoje, apie galimai neteisėtus bei neetiškus administracijos veiksmus, beteisę dėstytojų padėtį, apie prasidėjusį teismo procesą dėl EHU senato pirmininko atleidimo. Kontrolierius savo ruožtu paaiškino tarnybos kompetencijos ribas bei patarė akademinės bendruomenės atstovams, kokių veiksmų jie galėtų imtis.

Pasak V. Sadausko, jeigu universitetas tampa pelno siekiančia įstaiga, tai jis neatitinka universiteto esmės ir neturi ateities. Jis informavo, jog tarnyba iki birželio 3 d. laukianti atsakymo iš EHU dėl balandžio 30 d. akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimo ir rekomendacijų.

Sprendime konstatuota, jog EHU Valdančioji taryba pažeidė universiteto statutą,  EHU valdančiosios tarybos reglamentą bei konkurso pedagogų ir mokslo darbuotojų pareigoms užimti organizavimo nuostatus. Kontrolieriaus tarnyba rekomendavo EHU administracijai apie tai informuoti dalininkus bei pašalinti pažeidimus, o pati šį faktą pranešė Švietimo ir mokslo ministerijai.
Universiteto atstovai teigė, jog situacija EHU nesikeičia, administracija ir toliau ignoruoja senato sprendimus, o susirinkime administracija nesiteikė dalininkų informuoti apie LR akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimus. Senato atstovams paviešinus šią informaciją, dalininkams buvo teigiama, jog kontrolierius neva viršijo savo įgaliojimus.

Taip pat kontrolierius informuotas apie tai, kad nuo pat universiteto įkūrimo Lietuvoje jame nuolat pažeidinėjamos darbuotojų teisės, nuolatiniai dėstytojai niekada nedirbo pagal darbo sutartis. Anksčiau buvo taikomos autorinės sutartys, tačiau pasikeitus jų apmokestinimui rastas pigesnis variantas – nuolatiniai dėstytojai šiuo metu dirba pagal paslaugų sutartis. Pradėję ieškoti teisybės jie jaučiasi labai nesaugūs, nes pasibaigus sutarties terminui jais gali būti tiesiog atsikratyta.

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierių nustebino tai, kad dalininkams nerūpi, kas vyksta universitete. „Arba jie nežino situacijos, arba nenori žinoti, arba eina išvien su administracija“, - svarstė jis. Pasak EHU dėstytojų atstovų, viešosios įstaigos dalininkai yra formalus organas, de facto visus sprendimus priima rektorius Anatolijus Michailovas. Be to, ieškantys teisybės darbuotojai nuolat gąsdinami, jog dėl kilusio triukšmo universitetas neva nebegaus donorų paramos, kuri sudaro apie pusę visų universiteto pajamų. Išties, Lietuvos bei dar 16 Europos šalių ir JAV vyriausybės (nuotr.) mokesčių mokėtojų pinigais remia universitetą, kuris pažeidžia akademinės etikos principus ir procedūras.

Primename, kad vasario 18 d.  EHU dėstytojai piketavo prie Lietuvos užsienio reikalų ministerijos norėdami atkreipti EHU valstybių-donorių diplomatų, atvykstančių į susitikimą ministerijoje su universiteto administracija, dėmesį į autoritarinį universiteto valdymo stilių.

Gegužės 2 d. jau įvyko parengiamasis teismo posėdis dėl EHU Senato pirmininko prof. Pavel Tereškovič atleidimo iš darbo. Ieškovas teigia, jog jis buvo atleistas dėl jo griežtos pozicijos, susijusios su darbo įstatymų pažeidimas universitete. Jam teisme atstovauja SAMPRO, o kitas posėdis numatytas birželio 18 d.


Ramunė Motiejūnaitė-Pekkinen
Šaltinis: www.lprofsajungos.lt

 
 
Visos temos
Kraunama...
Svarbu