Prie Karoliniškių poliklinikos – piketas prieš medikės persekiojimą
 
2013 m. rugpjūčio 13 d.
 

2013 rugpjūčio 13 dieną Vilniuje prie Karoliniškių poliklinikos būriavosi žmonės, sukviesti Medikų profesinės sąjungos ir Samdomų darbuotojų profesinės sąjungos (SAMPRO) į piketą šios poliklinikos medikei Albinai Kavaliauskaitei palaikyti ir tuo pačių viešai iškelti klausimą dėl būtinybės Lietuvos teisės aktose, reglamentuojančiuose darbuotojo ir darbdavio santykius, įteisinti kovos su mobbingu (sistemingomis patyčiomis darbo vietoje) priemones.

Priminsime, kad Karoliniškių poliklinikoje jau kelerius metus vyksta administracijos ir šios poliklinikos medikės kineziterapeutės ir įstaigos profesinės sąjungos pirmininkės Albinos Kavaliauskaitės konfliktas. Per šį laiką poliklinikos administracija ėmėsi visų įmanomų priemonių pašalinti neparankią, principingą ir drąsią (gerb. Kavaliauskaitė yra Laisvės gynėja, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierė) medikę: nuo atleidimo, išskirtinai blogų (galimai diskriminacinių) darbo sąlygų sudarymo, nuolatinio persekiojimo nepagrįstais reikalavimais pasiaiškinti iki bandymo per priverstinę neeilinio sveikatos patikrinimo procedūrą pripažinti jos sveikatą neatitinkančia užimamų pareigų.

Tačiau to padaryti administracijai vis nepavyksta, nes nebijodama teismuose ginti savo, kaip darbuotojos, teisių ji pasiekė kelias pergalės.

Nepaisant pralaimėtų bylų ir su tuo susijusių nemenkų išlaidų, Karoliniškių poliklinikos administracija ir toliau nuolatos pažeidinėja Darbo kodeksą ir galimai taiko mobbingo praktiką, pasireiškiančia tame tarpe ir tuo, kad medikė nebuvo įtraukta į iš anksto sudarytą atostogų grafiką ir net pasibaigus darbo metams neišleidžiama kasmetinių atostogų, kaip to reikalauja Darbo Kodeksas; jos darbo vietoje, tvyrant dideliam karščiui, nėra užtikrintas tinkamas darbo ir poilsio režimas (Aukščiausiojo Teismo nutartimi grąžinta į buvusias kineziterapeutės pareigas medikė dirba masažuotoja, ir jos fizinis aktyvumo lygis yra padidintas).

Pikete susirinkę profesinių sąjungų atstovai, poliklinikos pacientai laikė plakatus, smerkiančius poliklinikos administracijos savivalę. Viename jų buvo parašyta: „Čia koncentracijos stovykla".

Palaikymo žodžius tarė Sausio 13-osios dalyvius vienijančios brolijos narys, kuris priminė, kad gydytoja ne tik parodė savo drąsą kruvinų 1991 -m įvykių metu, bet ir nukentėjo ginant Lietuvos laisvę. Pasinaudojusi pertrauka susirinkusiems kalbėjo ir pati medikė.

Besibaigiant piketui dalyvių delegacija vyko įteikti poliklinikos administracijai raštą, kuriame buvo reikalaujama laikytis Darbo kodekso reikalavimų, nutraukti Albinos Kavaliauskaitės persekiojimą, taip pat profsąjungiečiai pakartotinai įteikė Albinos Kavaliauskaitės prašymą dėl jai priklausančių kasmetinių atostogų suteikimo.

Pažymėtina, kad su poliklinikos vadove Jelena Kutkauskienė pasimatyti nepavyko, o piketuotojus „globojo" prisistatęs ūkio dalies vedėju darbuotojas bei poliklinikos apsaugos darbuotojas. Pastarieji nuolatos bandė sutrukdyti esantiems visuomenininkams fotografuoti ir filmuoti, ir tokiu būdu fiksuoti dokumentų įteikimą administracijai, bandė kvestionuoti dalyvių veiksmų teisėtumą.

Įteikus dokumentus ir gavus atitinkamas žymas apie dokumentų priėmimą, piketuotojai išsiskirstė.

Po renginio SAMPRO profsąjungos pirmininkė Irina Judina, komentuodama vykusią akciją, pastebėjo, jog Lietuvoje atsiranda solidarumo jausmas; jei ankščiau į skriaudžiamų darbuotojų palaikymo akciją ateidavo vien profsąjungiečiai, tai šį kartą akcijoje dalyvavo ir eiliniai piliečiai, ir visuomenininkai, o pacientai tiesiog jungėsi prie akcijos bei dalinosi savo nuogąstavimais dėl VšĮ vyraujančios netvarkos.

Tikėkimės, kad visuomenė bręsta, sveiksta nuo abejingumo ir, "jei skauda vienam, tai skauda visiems".

Rezoliucija čia.

SAMPRO inf.

 

 
 
Visos temos
Kraunama...
Svarbu