Zarasų streikas pripažintas teisėtu
 
2013 m. birželio 15 d.
 

Birželio 7 d. Panevėžio apygardos teismo  Civilinių bylų teisėjų kolegija konstatavo, kad nėra pakankamo pagrindo 2012 rugsėjo 12 d. - spalio 1 d. penkiose Zarasų mokyklose  įvykusį streiką  pripažinti neteisėtu.  Taigi  panaikinti Zarasų apylinkės teismo sprendimai, kuriais tenkinti Zarasų „Ąžuolo“, Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijų, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos, Zarasų meno mokyklos ir Zarasų "Santarvės" pradinės mokyklos ieškiniai. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas įsigalioja nuo jo paskelbimo dienos.

Primename, kad netrukus po to, kai buvo pasirašytas susitarimas dėl streiko nutraukimo, streikavusių mokyklų vadovai kreipėsi į teismą, prašydami pripažinti streiką neteisėtu. Tačiau to nuraminti nuoskaudai, kad mokytojai išdrįso streikuoti, jiems nepakako. Kai kurių mokyklų vadovai (su vietos valdininkų žinia, galbūt ir jų paraginti) streikavusius darbuotojus bando palaužti savaip.  Nevengiama ir ultimatumų.

Štai vienoje mokykloje darbuotojų  atostogų sąraše streikavusių žmonių pavardės išryškintos pažymint, kad jiems dėl neteisėto streiko (nors tokia nutartis taip ir nebuvo įsigaliojusi) dviem dienom sutrumpintos  atostogos.

 „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorė Valerija Palivoda dar labiau pasistengė teikdam ultimatumus savo darbuotojams- profsąjungos nariams. Sunku patikėti, tačiau ultimatumas skamba taip:

„Jeigu Jūs nenutrauksite narystės profesinėje sąjungoje iki 2013 m. rugpjūčio 29 d., nuo 2013 rugpjūčio 30 d. su Jumis bus nutraukta darbo sutartis“.

Šitaip elgtis  visus mokyklų vadovus, pasirodo, „paprotino“ Zarasų savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Sekonas.  Jis gegužės 28 d. mokyklų direktoriams išsiuntinėjo Švietimo skyriaus vedėjo Stanislovo Kaulavičiaus parengtą raštą „Dėl direktorių pavaduotojų ir skyrių vedėjų“. Jame cituojama Profesinių sąjungų įstatymo preambulė, vadovai išsamiai supažindinami su darbuotojų teisėmis steigti profsąjungas ir kas tos profsąjungos apskritai yra.

Vėliau daroma išvada, kad mokyklos skyriaus vedėjai, būdami profesinės sąjungos nariais, esą „šiurkščiai pažeidžia Darbo kodekso nuostatas, nesuderinamas su darbo funkcijomis“. Atseit jie tam tikrais atvejais yra  įgalioti vykdyti įstaigos vadovo funkcijas, o Profsąjungų įstatymas sako,  kad „darbdavys, jo įgaliotasis atstovas negali būti jo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje veikiančių profsąjungų nariu“.

V. Sekono pasirašytame rašte sakoma, kad „darbdavys turi spręsti klausimą dėl tokio administracijos pareigūno patraukimo drausminėn atsakomybėn“ ir „imtis priemonių, kad nebūtų pažeidžiamos Darbo kodekso nuostatos“. Jų  V. Palivoda ir ėmėsi.

Tuo tarpu, PN kalbinti teisininkai sako, kad remiantis aukščiau cituotu Profesinių sąjungų įstatymu,  profesinės sąjungos nariu negali būti tik įstaigos vadovas ar jam atstovaujantis asmuo tuo laikotarpiu, kai vykdo darbdavio funkcijas. Skyriaus vedėjas ar pavaduotojas yra įstaigos darbuotojas, todėl jo, kaip ir bet kurio kito įstaigos darbuotojo, teisė priklausyti profesinei sąjungai negali būti kvestionuojama.

Be to, taip uoliai Zarasų savivaldybės administracijos direktoriaus cituojama Profesinių sąjungų įstatymo preambulė ir kiti teisės aktai kaip tik draudžia vadovams kištis į profesinių sąjungų veiklą. Darbdaviui, jo įgaliotajam atstovui draudžiama kelti sąlygą priimant į darbą arba siūlyti išlaikyti darbo vietą, reikalaujant, kad darbuotojas nestotų į profesinę sąjungą ar išstotų iš jos.

Todėl V. Palivodos „ultimatumas“ išstoti iš profesinės sąjungos gali būti  vertinamas kaip trukdymas profesinės sąjungos veiklai, dėl ko profesinės sąjungos atstovai turi teisę kreiptis į teisėsaugos institucijas. Baudžiamojo kodekso 177 str. numato, kad tas, kas trukdė profesinės sąjungos ar jos nario teisėtai veiklai, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu arba bauda, arba laisvės apribojimu.

Beje, Zarasų rajono savivaldybei nepavyko nusikratyti darbdavio vaidmens ir sukrauti visas Darbo kodekse darbdaviui numatytas prievoles ugdymo įstaigų vadovams.  Panevėžio apygardos teismas konstatavo, jog atsižvelgiant Į įstatymo formuluotę (darbo kodekso 24 str.), „Zarasų rajono savivaldybė, kaip mokymo įstaigų steigėja, laikytina Zarasų rajono mokyklų (darbdavių) atstove, turinčia darbdavių organizacijų teises ir pareigas“.

Visa nutartis: http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=ab557427-b0af-4967-8b7d-c7720bd8d2bd

Ž. video iš pirmojo teismo posėdžio Zarasų apylinkės teisme ir palaikymo akcijos 2012 m. spalio 24 d.

V. Balkaus nuotr.: Lapkričio 9 d. Vilniuje, prie Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos būstinės, grupė profesinių sąjungų ir socialinių aktyvistų surengė streikavusių Zarasų mokytojų palaikymo piketą.


Šaltinis: www.lprofsajungos.lt

 
 
Visos temos
Kraunama...
Svarbu