Tad kokiu tikslu įsteigta antroji profsąjunga?
 
2013 m. kovo 05 d.
 

Prieš ketverius su puse metų publikavome straipsnį pavadinimu „Kokiu tikslu įsteigta antroji profsąjunga?", kuriame nagrinėjome situaciją UAB „Palink".

2008 m. balandį bendrovėje, valdančioje prekybos tinklą „Iki", įsikūrė profesinė sąjunga, o po keturių mėnesių įsteigta dar viena. Iki šiol abi jos teigia veikiančios, nors UAB „Palink" dirbančiųjų profesinės sąjungos (priklauso Samdomų darbuotojų profesinei sąjungai – SAMPRO) pirmininkė Irina Judina teigia, jog antroji tiesiog trukdo savo neveikimu.

Bendrovėje yra įsteigta jungtinė profesinių sąjungų atstovybė, tačiau į raginimus ir kvietimus susitikti bei suderinti pozicijas dėl darbo grafikų kita – UAB „Palink" darbuotojų profesinė sąjunga – nereaguojanti (jos pirmininkė Irma Mikalauskė neatsiliepia nei į skambučius, nei į laiškus el. paštu ir registruotu paštu), o administracija kategoriškai atsisako darbo grafikus derinti tik su viena profsąjunga ir taip suteikti jai „išskirtines teises įgyvendinant darbuotojų atstovų teises".

Jau keleri metai bendrovėje nėra derinami darbuotojų darbo grafikai, tačiau antrosios profsąjungos pirmininkė I. Mikalauskė į PN klausimus atsakinėjo deklaratyviais pareiškimais apie pagarbą, pasirengimą bendradarbiauti, nors paklausta, kodėl neatsiliepia į kvietimus susitikti, ji taip ir nerado atsakymo. Tuo tarpu I. Judinos vadovaujama profesinė sąjunga, pusę metų negalėdama susisiekti su kolegomis, linkusi kreiptis į prokuratūrą dėl trukdymo profesinės sąjungos veiklai.

Kova dėl darbo grafikų derinimo
Vienos iš UAB „Palink" profesinės sąjungos įkūrėjų I. Judinos vadovaujama organizacija tik per teismus išsikovojo teisę dalyvauti derinant darbo grafikus. Vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. birželio 7 d. pripažino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 19 d. sprendimą, kurio pagrindu UAB „Palink" ir veikiančios įmonėje profsąjungos turėtų įgyvendinti darbo grafikų derinimo tvarką bendrovėje UAB „Palink".

Deja, tokia tvarka iki šiol nėra numatyta, nes Jungtinė profesinių sąjungų atstovybė (sudaryta 2008 spalio mėn.) to nesvarstė dėl vienos labai aiškios priežasties – vienas iš atstovybės subjektų yra... dingęs be žinios.

Išskirtinis interviu
I.Mikalauskė, dirbanti vienos stambios „Iki" parduotuvės vadove, į PN kvietimą pakomentuoti situaciją atsiliepė ir į klausimus atsakinėjo el. paštu. Kad neiškraipytume esmės, interviu publikuojame neredagavę.

Kaip sekasi Jūsų vadovaujamai profsąjungai: ką pavyko nuveikti, kokia narystės dinamika, santykiai su darbdaviu, ar įstojote į kokį šakinį junginį?
Mūsų profesinė sąjunga buvo įsteigta siekiant geriau apginti mūsų narių - darbuotojų interesus. Iš pradžių pradėjome veiklą keliese, vėliau profesinė sąjunga plėtėsi. Tikslas yra aktyviai dalyvauti darbdaviui priimant darbuotojams aktualius sprendimus, kartu profesinės sąjungos teisės sudaro sąlygas nuolat darbdavio veiksmų priežiūrai ir leidžia profesinei sąjungai operatyviai spręsti problemas bei teikti pasiūlymus darbdaviui dėl darbo organizavimo, gauti informaciją iš darbdavio apie socialinę, ekonominę darbuotojų padėtį, numatomas permainas, jei jos gali turėti įtakos darbuotojams. Profesinė sąjunga atstovauja darbuotojams individualiuose darbo ginčuose. Prireikus kreipiamės pagalbos į atitinkamos srities šakinę profesinę sąjungą.

Mums yra žinoma, jog pirmoji UAB „Palink" įsikūrusi profsąjunga su jūsiške neranda kontakto: yra pasirašytas susitarimas dėl jungtinės atstovybės, tačiau esate nepasiekiami (pasak kitos profsąjungos): neatsiliepiate į skambučius, registruotus laiškus ir pan. O darbdavio atstovai su viena organizacija nesileidžia į kalbas. Kyla įtarimų, kad lyg ir bandoma trukdyti profsąjungos veiklai. Kaip pakomentuotumėte šią situaciją?
Profsąjungos yra savanoriškos, savarankiškos ir savaveiksmės organizacijos, atstovaujančios ir ginančios darbuotojų profesines darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus. Profesinės sąjungos Lietuvoje veikia laisvai ir savarankiškai. UAB „Palink" darbuotojų profesinė sąjunga visuomet gerbė kitą pas darbdavį veikiančią profesinę sąjungą.

Visos profesinės sąjungos turi lygias teises. Šį principą galbūt pamiršo jūsų nurodyta profesinė sąjunga. UAB „Palink" darbuotojų profesinė sąjunga aktyviai dalyvavo jungtinės profesinių sąjungų atstovybės vykdomoje veikloje, raštu ne kartą išdėstė savo poziciją, dalyvavo susitikimuose ieškant bendrų kompromisų ginant svarbiausias darbuotojų teises. Deja, kita įmonėje veikianti profesinė sąjunga nebuvo linkusi į jokius kompromisus, todėl kyla klausimas, ar kita įmonėje veikianti profesinė sąjunga nesiekia po jungtinės profesinės sąjungos atstovybės vėliava įgyvendinti savo asmeninius tikslus, kurie ne visuomet nesutampa su UAB „Palink" darbuotojų profesinės sąjungos pozicija.

Jūs esate didelės „Iki" parduotuvės vadovė, profsąjungos pirmininkės pavaduotojas, mūsų žiniomis, taip pat užima vadovaujančias pareigas, ar tai nesikerta su Darbo kodekso straipsniu, kuris nurodo, jog darbuotojams atstovauti negali darbdavio interesus ginantis asmuo?
Asmenys, teisėtai dirbantys pagal darbo sutartį ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais, turi teisę laisvai jungtis į profesines sąjungas ir dalyvauti jų veikloje. Kaip rašiau, profesinės sąjungos yra savanoriškos, savarankiškos ir savaveiksmės organizacijos, atstovaujančios ir ginančios darbuotojų profesines darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus. UAB „Palink" darbuotojų profesinė sąjunga yra teisėtai įsteigta bei veikianti profesinė sąjunga.

Į konkrečius klausimus neatsakė
Gavę gana abstrakčius atsakymus paprašėme patikslinti, ar teisingai supratome, kad I. Mikalauskės vadovaujam profsąjunga dabar jau nutraukė santykius su kita organizacija, nes rašoma būtuoju laiku. Po kiek laiko gavo laišką: „Atsakydami į klausimus turėjome omeny iki šiol vykusį bendradarbiavimą. Žinoma, kad esame pasirengę bendradarbiauti ir toliau, tikimės abiejų profsąjungų santykiuose daugiau lankstumo ir abipusio sutarimo".

Tačiau paprašius dar labiau konkretizuoti ir atsakyti, kodėl I. Mikalauskė neatsiliepia į raginimus susitikti ir suderinti poziciją, kaip numatyta susitarime dėl jungtinės profesinių sąjungų atstovybės, ji jau tik mechaniškai kartojo, kad „profesinė sąjunga visada buvo ir yra pasirengusi bendradarbiauti šalių lygybės ir tarpusavio interesų derinimo principu".

Profsąjungai vadovauja direktoriai
Pasak I. Judinos, ryšiai su kita profesine sąjunga visiškai nutrūko maždaug prieš pusmetį. Iki tol buvo bendraujama, nors ir sunkiai, nes, jos teigimu, I. Mikalauskės vadovaujama profesinė sąjunga laikėsi pozicijos, kuri tiko darbdavio pusei. Be to, teisme dėl grafikų derinimo ši profsąjunga atvirai palaikė UAB „Palink".

Kurį laiką abiejų profsąjungų „derybose" bandydamas padėti ieškoti kompromiso dalyvavo ir Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos (LPSDPS) pirmininkas Aleksandras Posochovas. Kreipėmės ir į jį, manydami, jog antroji UAB „Palink" profesinė sąjunga priklauso šiam susivienijimui, tačiau pirmininkas atsakė, jog nors norą būti LPSDPS nare ši profsąjunga ir buvo išreiškusi, tačiau po derybų su SAMPRO priklausančia organizacija, ji nutraukusi bendravimą, todėl UAB „Palink" darbuotojų profesinės sąjungos jis nelaikąs LPSDPS nare.

UAB „Palink" dirbančiųjų profesinės sąjungos pirmininkė I. Judina sako, kad yra įvaryta į kampą: priversti kolegas susitikti nėra kaip (paskutiniame raginime jie net buvo perspėti ir apie baudžiamąja atsakomybę dėl trukdymo profesinės sąjungos veiklai), o visi raginimai darbdaviui derinti grafikus be antrosios profsąjungos susilaukia tik „atsirašinėjimo" neva bendrovė nesudarys išskirtinių sąlygų vienai organizacijai.

I. Judina mano, jog I. Mikalauskės vadovaujam profsąjunga ne tik kad sumanyta, kad trukdytų normaliai darbuotojų interesus ginančiai organizacijai veikti, bet ir įsteigta neteisėtai: „Būnant samdomu darbdaviu ginti darbuotojų (pavaldinių) interesus neįmanoma, jei šis interesas nesutampa su bendrovės „generaline" pozicija. Įstatymai įtvirtina šią elementarią logiką. Tad kyla klausimas: ar tikrai UAB „Palink" darbuotojų profsąjunga, kurios vadovai yra didelių prekybos centrų direktoriai, įkurta ir veikia teisėtai?"

Jei reiks, kreipsis į prokuratūrą
Kitą vertus, iš jungtinės profsąjungų atstovybės praktiškai pasitraukusi profsąjunga savo poziciją pateikia kaip neva dviejų profsąjungų nesutarimą. Anot I. Judinos, tai labai naudinga darbdaviui, kuris jau trejus metus priešinasi Darbo kodekso nuostatos įgyvendinimui – darbo grafikus derinti su darbuotojų atstovais. „Beje, jokio konflikto tarp profsąjungų nebuvo, - paaiškina ji. - Tiesiog I. Mikalauskė vadovaujamai profsąjungai pritrūko argumentų, kad apgintų dabar galiojančią bendrovėje darbo grafikų sudarymo tvarką (kai jie nederinami su darbuotojų atstovais - red.), tad liko vienas kelias: kaip stručiams sukišti galvas į smėlį".

UAB „Palink" dirbančiųjų profesinė sąjunga nusiteikusi kategoriškai: „Jei reikalai nepajudės, busime priversti kreiptis į prokuratūrą", - sako jos pirmininkė.

Dar viena detalė, kelianti abejonių dėl I. Mikalauskės vadovaujamos profsąjungos „tikrumo", yra tai, kad, mūsų žiniomis, nėra renkamas nario mokestis. Šios organizacijos įstatuose yra pažymėta, kad juose numatyta tvarka gali būti renkamas nario mokestis, tačiau tokia tvarka nėra aptarta.

Taigi spręskite patys, kam reikalinga organizacija, kuri piktybiškai nebendrauja su kolegomis taip trukdydama jiems veikti; kuri nerenka nario mokesčio, profsąjungai suteikiančio tam tikrą nepriklausomybę; kuri teismuose palaiko darbdavio pusę.

Mums atsakymas į klausimą, kurį kėlėme prieš ketverius metus, – kokiu tikslu įkurta antroji profesinė sąjunga, – visiškai aiškus.

Šaltinis: www.lprofsajungos.lt

 
 
Visos temos
Kraunama...
Svarbu