„Atviro laiško” - slaptas gyvenimas
 
2012 m. spalio 18 d.
 

PN skaitytojai ne kartą buvo informuojami apie nenormalius darbo santykius Vilniaus Karoliniškių poliklinikoje, kurioje dirba Medikų profesinės sąjungos pirmininkė Albina Kavaliauskaitė. Priešprieša tarp profesinės sąjungos pirmininkės ir administracijos vyksta jau seniai, o nuo 2012 m. balandžio mėnesio, kai Aukščiausiasis Teismas pripažino A.Kavaliauskaitės atleidimą kaip neteisėtą ir grąžino į ją darbą, „kovos lauke“ atsidūrė ir poliklinikos darbuotojai, pasirašę A.Kavaliauskaitę smerkiantį „Atvirą laišką“.

Pirmą kartą apie „Atvirą laišką“, kuriame "piktinamasi neetišku A. Kavaliauskaitės elgesiu, jos nuolat  kuriamomis konfliktinėmis situacijomis ir dėl to susidariusia įtampa kolektyve“, PN (o ir pati A. Kavaliauskaitė) sužinojo iš Vilniaus miesto savivaldybės rašto-atsakymo į Samdomų darbuotojų profesinės sąjungos peticiją.

Kadangi savivaldybė pranešė, jog laišką pasirašė 176 darbuotojai, PN siekė su juo susipažinti, - juo labiau kad laiškas įvardijamas kaip „atviras“. Tačiau  Karoliniškių poliklinikos atstovai tepasiūlė PN žurnalistams „asmeniškai susipažinti su laiško turiniu“.

Galimybe susipažinti su laišku tik atvykus asmeniškai  VšĮ „Karoliniškių poliklinika“ pasiūlė pasinaudoti tada, kai PN kreipėsi klausdamos, kur ir kaip galima būtų su savivaldybės minimą laišką pamatyti.

„Atsižvelgiant į tai, kad paviešinus darbuotojų, pasirašiusių laišką, asmens duomenis, galėtų būti pažeisti jų interesai, dėl Jūsų prašymo buvo konsultuotasi su darbuotojams atstovaujančių profesinių sąjungų atstovais. Profesinių sąjungų atstovai nesutiko dėl darbuotojų, pasirašiusių minėtą laišką, paviešinimo, motyvuodami tuo, kad nebus apsaugoti darbuotojai nuo besikartojančio A. Kavaliauskaitės psichologinio spaudimo, priekabiavimo ir kitų neadekvačių veiksmų su jos nuomone nesutinkančių darbuotojų atžvilgiu.

Konsultacijų metu profesinių sąjungų atstovai sutiko leisti Jums asmeniškai susipažinti su laiško turiniu. Šiuo klausimu galėtumėte kreiptis į VšĮ Karoliniškių poliklinikos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkę Živilę Mikalauskienę“, -  buvo teigiama VšĮ „Karoliniškių poliklinika“ atsakyme.

Pavyko susisiekti su Ž.Mikalauskiene (ji -  poliklinikos Vaikų skyriaus vedėja) ir spalio 18 d. PN žurnalistė nuvyko į jos kabinetą susipažinti su minėtu laišku. Pokalbis su Ž.Mikalauskiene ir su dar dviem jos vadovaujamos profsąjungos (poliklinikoje veikia dvi profsąjungos) nariais vyko apie valandą,  tekstą ir darbuotojų parašus PN žurnalistei peržvelgti pavyko.

Pokalbio turinio čia neaprašinėsime, tik paminėsime, jog, pasak Ž. Mikalauskienės, „laišką“ inicijavo jos vadovaujama profesinė sąjunga atsiliepdama  į darbuotojų skundus. Dokumentas esą buvo skirtas poliklinikos vadovei Jelenai Kutkauskienei, nes jo tikslas – atkreipti poliklinikos vadovės dėmesį į tai, jog su A. Kavaliauskaite esą nebeįmanoma kartu dirbti.

Nors PN buvo priekaištaujama, jog tinklalapis palaikąs tik vieną - A. Kavaliauskaitės - poziciją, pasiūlius tinklalapyje  paskelbti  šį 176 darbuotojų parašais patvirtintą tekstą (siekiant, kad būtų atspindėta ir kitos pusės nuomonė) poliklinikos atstovai atsisakė.

Nepriimtas nei kompromisinis redakcijos siūlymas publikuoti „Atvirą laišką“ neskelbiant pasirašiusiųjų pavardžių.

PN primena, kad Karoliniškių poliklinikos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga, kuriai vadovauja Ž.Mikalauskienė, yra Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos narės Sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirminė organizacija.


Ramunė Motiejūnaitė-Pekkinen

Šaltinis: www.lprofsajungos.lt

 
 
Visos temos
Kraunama...
Svarbu