Siūlymas pradėti kolektyvines derybas darbdaviui atrodo... „nerimtai“
 
2012 m. spalio 16 d.
 

UAB „Lelija“ Rokiškio siuvimo įmonėje ignoruojamas profesinės sąjungos kvietimas kolektyvinių derybų. Oficialiuose, dažnai ironija persunktuose raštuose profsąjungos prašoma „nepiktnaudžiauti suteiktomis teisėmis“, o profsąjungos pirmininkė kaltinama „griaunamąja veikla“.

Samdomų darbuotojų profesinė sąjunga (SAMPRO) siekia kolektyvinių derybų, nes darbuotojai reikalauja spręsti iškilusias problemas, be to, veikianti kolektyvinė sutartis yra jau morališkai pasenusi.

Darbdavio vengimą pradėti kolektyvines derybas palaiko ir kita įmonėje veikianti profesinė sąjunga.

PN primena, kad "Lelija"  pagarsėjo dar 2010 m. pabaigoje, kai buvo atskleista, jog čia darbuotojoms nebuvo mokama net minimali alga. Profsąjungą palaikantys visuomenininkai prie Prezidentūros surengė akciją, protestuodami prieš bendrovės generalinės direktorės Genės Zaveckienės apdovanojimą „Lietuvos metų verslininkės - vadovės“ prizu.

Pasak profsąjungos, iki šiol įmonė nėra atsiskaičiusi su darbuotojais, kuriems nuo 2009 metų nebuvo mokėtas minimalus atlyginimas, nors G. Zavedskienė už tai buvo nubausta 7500 litų bauda.

Darbo sąlygos Rokiškio siuvimo įmonėje niekada nebuvo itin palankios darbuotojams, nors ten nuo seno veikė profesinė sąjunga. Tik darbuotojas subūrus SAMPRO pradėtos kelti problemos: dėl laikų nemokamų atostoginių; dėl vėluojančių atlyginimų; dėl nepriemokų iki minimalios algos; dėl jau kartą patvirtintų darbo grafikų keitimo verčiant darbuotojus dirbti poilsio dienomis, po 48 val. per savaitę, o susidarius viršvalandžiams kompensuojama ne darbuotojo pageidavimu, bet darbdavio nurodymu nemokant už juos kaip yra numatyta Darbo kodekse.

Kai profesinė sąjunga atsisako patvirtinti darbuotojams nepriimtinų darbo grafikų, ji susilaukia administracijos kaltinimo, jog esą nevykdo savo „pareigų“ (mat su kita, seniau įmonėje veikiančia profsąjunga grafikai suderinami "be problemų").

Bet koks profesinės sąjungos kreipimasis į įmonės vadovus, susietas su darbuotojų darbo teisių gynimu, yra traktuojamas kaip Irinos Judinos (SAMPRO pirmininkė) „kurstymas“, o UAB „Lelija“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Jūratė Bulavienė kaltinama „darbo destabilizavimu“ ir „griaunamąją veikla“. Tuo tarpu ji pati jau nėra UAB „LELIJA“ darbuotoja ir apie darbo sąlygas, darbuotojų nuotaikas ir pasipriešinimą sužino tik iš pačių darbuotojų, kurie reikalauja iš profsąjungos jų teisių gynimo.

Į SAMPRO kvietimus surengti darbdavio ir profesinių sąjungų atstovų susitikimus pasikviečiant Valstybinės darbo inspekcijos darbuotojus, atsakoma, jog tarpininkas čia esą nereikalingas. Be to, siūlymas rengti susitikimą ne įmonės patalpose (mat į jas patekti beveik neįmanoma net ir SAMPRO pirmininkei) taip pat nesulaukia administracijos pritarimo. PN primena, kad ir pati G. Zaveckienė dar 2011 metais atsisakė priimti dalį į susitikimą atvykusių profsąjungų atstovų.

SAMPRO siūlymai surengti dviejų pusių posėdžius baigiasi tuo, kad susitikti kviečiama išimtinai tik viena profesinės sąjungos vadovė J. Bulavienė ar jau bent kartu su kitos profsąjungos pirmininke K. Kepalaite. Kiti SAMPRO sudėtyje esančios profsąjungos atstovai nepageidaujami ir net neįleidžiami į teritoriją.

Nerasdama bendros kalbos su administracija dėl kai kurių darbo organizavimo klausimų, „Lelijos“ darbuotojų profesinė sąjunga rugsėjo 28 d. prisistatė kolektyvinėms deryboms. Ji siūlo jas pradėti 2012 spalio 15 d. ir į derybinę grupę paskirti 8 narius: 4 darbdavio bei po 2 iš UAB „Lelija“ Rokiškio siuvimo įmonėje veikiančių profesinių sąjungų atstovus.

Į oficialų prisistatymą deryboms J. Bulavienė gavo UAB “Lelija” Rokiškio siuvimo įmonės gamybos vadovės Aurikos Aurylės pasirašytą atsakymą, kuriame ( kaip skaitytojas įsitikins, nedviprasmiškai ir pašaipiu tonu) jas pradėti atsisakoma.

PN publikuoja minėto rašto tekstą:

„UAB "Lelija" Rokiškio siuvimo įmonė 2012-09-28 el. paštu gavo iš UAB "Lelija" darbuotojų profesinės sąjungos 2012-09-28 datos raštą Nr. 12/12 "Dėl kolektyvinių derybų".

Primename, kad pagal DK 48 str. kolektyvinės derybos - tai kolektyvinių darbo santykių subjektų ir ją atstovų interesų derinimas ir ginčų sprendimo būdas, o darbuotojai ir darbdavio atstovai įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas privalo veikti sąžiningai, iaikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principe nepiktnaudžiauti savo teise (DK 35 str.). (Kursyvas autorių – red.).

Taip pat primename, kad Jūs kviečiama į susitikimus niekada neatvykstate (taip pat neatvykote paskutiniu metu kelis kartus kviečiama nei 2012 m. rugsėjo mėn., nei 2012-10-01), taip pat nevykdote tų pareigų, kurias turėtumėte vykdyti pagal įstatymą - derinti grafikus, todėl toks Jūsų elgesys dar kartą parodo Jūsų nepagarbą darbdaviui ir kitai UAB "Lelija" Rokiškio siuvimo įmonėje veikiančiai profesinei sąjungai, nesąžiningumą, bei piktnaudžiavimą teise.

Šiuo metu gautas raštas su neva (kursyvas autorių – red.) siūlymu pradėti kolektyvines derybas taip pat atrodo nerimtai ir nepagrįstai - jokio ginčo nėra tarp kolektyvinės sutarties šalių, į Jūsų keltus paklausimus atsakyta ir Jūsų paklausimų nepagrįstumą patvirtino ir įsiteisėjusi Panevėžio apygardos teismo 2011-09-13 nutartis c.b. N r, 2 A -547-28 7/2 011 dėl grafikų keitimo, skelbimo ir privalomumo darbuotojams, apie ką Jums ne kartą pranešėme raštu. (Ši nutartis dėl nuobaudų paskyrimo pripažinimo teisėtomis dažnai minima administracijos raštuose, tačiau, profsąjungos manymu, ji neatima iš darbuotojų teisės derėtis dėl geresnių darbo grafikų – red.).

Dar kartą prašome sąžiningai naudotis suteiktomis teisėmis ir nepiktnaudžiauti jomis“.

Taip pat J. Bulavienė eilinį kartą kviečiama viena atvykti į susitikimą su administracijos atstovais.

SAMPRO spalio 12 d. išsiuntė dar vieną raštą Rokiškio siuvimo įmonei, kuriuo patvirtinamas pageidavimas derėtis ir išreiškiama viltis, jog derybos prasidės spalio 15 d. Jame taip pat dar kartą išdėstomos problemos, kurių sprendimo reikalauja darbuotojai.

Deja, iš „Lelijos“ gauta atsakymas dar kartą patvirtino, jog derybos bus vilkinamos, nes šį kartą kvestionuojamas SAMPRO atstovavimas UAB „Lelija“ darbuotojų profesinei sąjungai, reikalaujama atstovavimą patvirtinančio dokumento.

Profesinė sąjunga pažadėjo pateikti visus reikalingus įgaliojimus ir pasiūlė kitą derybų pradžios datą – spalio 22 d.

Ramunė Motiejūnaitė-Pekkinen

Šaltinis: www.lprofsajungos.lt

 
 
Visos temos
Kraunama...
Svarbu