2013 m. gruodžio 19 d.
 

Gruodžio 17 d. Lietuvos medikų profesinės sąjungos pirmininkė Albina Kavaliauskaitė pagaliau nutraukė darbo santykius su Vilniaus Karoliniškių poliklinika. Tik nežmoniškų pastangų dėka, į pagalbos šauksmą neatsiliepus jokiai institucijai, jai pavyko nutraukti darbo sutartį išlaikant darbo vietą, kurią garantuoja Profesinių sąjungų įstatymas darbuotojui, išrinktam eiti renkamąsias pareigas. 

 
 
 
 
2013 m. gruodžio 10 d.
 

Ukmergės rajono trišalės tarybos inicijuotas ir parengtas sveikatos prevencijos projektas pagaliau tapo kūnu! Spalio 31 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta „Savivaldybės įstaigų ir įmonių darbuotojų prevencinių sveikatos tikrinimų programa“. Tai – Ukmergės rajono trišalės tarybos veiklos rezultatas: pavasarį gimusi iniciatyva buvo svarstoma, projektas tobulinamas taip, kad būtų priimtinas visoms šalims – darbdaviams, darbuotojams ir savivaldai.

 

Projekto sudarytoja rajono tarybos narė Elena Mirinavičienė įsitikinusi, kad dirbančiųjų rajono savivaldybės įstaigose ir įmonėse sveikatos patikrinimai pagal valstybės finansuojamas prevencines programas privalo tapti masiniai skatinant jais naudotis kolektyviai ir tai yra veiksminga priemonė siekiant išsaugoti rajono žmonių sveikatą, mažinti nedarbingumą ir išlaidas gydymui. Jei pradės masiškai rūpintis savo sveikata viešojo sektoriaus darbuotojai - jie rodys gerą pavyzdį kitiems.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE
 
 
 
 
2013 m. gruodžio 03 d.
 

Valdžios siekis mažinti administracinę naštą verslui profesinėms sąjungoms, ypač  atstovaujančioms darbuotojams privačiose įmonėse, kelia didelį nerimą. Pasak AB „Utenos trikotažas“ profesinės sąjungos pirmininkės Vilijos Bierontienės (nuotr.), Vyriausybės pasiūlymai keisti Darbo kodeksą (DK) iš esmės yra darbuotojų atstovų funkcijų mažinimas.

 
 
 
 
2013 m. gruodžio 03 d.
 

Vilniaus miesto Karoliniškių poliklinikos detektyvas, į kurį įtraukta poliklinikos medikų ir Lietuvos medikų profesinės sąjungos pirmininkė kineziterapeutė Albina Kavaliauskaitė, nesibaigia net jai parašius prašymą dėl darbo santykių nutraukimo. Nepaisant Valstybinės darbo inspekcijos skiriamų nuobaudų darbdavio atstovams (kurios, beje, visos skundžiamos teismui, o šis baudas sumažina iki juokingų sumų), teritorinės darbo ginčų komisijos išvados, kad reikalavimas patikrinti darbuotojos sveikatą neeiline tvarka yra nepagrįstas ir neteisėtas, Karoliniškių poliklinikos direktorė Jelena Kutkauskienė toliau žiauriai persekioja medikę. Reikalavimai pasiaiškinti plaukia net A. Kavaliauskaitei į namus, kur šiuo metu ji gydosi ambulatoriškai.

 
 
 
Visos temos
Kraunama...
Svarbu